İşbu Üyelik Sözleşmesi Gram Yiyecek İçecek A.Ş. (bundan böyle “Gramevde” olarak anılacaktır) tarafından, www.gramevde.com web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.

Gramevde, sözleşmeyi onaylayan üyelerine kampanya ve duyuruları düzenli olarak gönderir ve online alışveriş yapmasına olanak verir.

 

Üye kendisinin belirleyeceği bir “şifre” ye sahip olur. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Gramevde üye güvenliği konusunda tüm önlemleri almış bulunmaktadır.
Üyeler ise üye güvenliğinden kendileri de sorumludur. Gramevde, müşterilerinden hiçbir şekilde şifre bilgisini istememektedir, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir;
aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir.
Kullanıcının üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir.

Üye, www.gramevde.com’a verdiği kişisel ve alışveriş bilgilerinin tarafına kampanya uygulamaları sunulması amacıyla Gramevde’nin kendisiyle iletişime geçmesini kabul eder.

Üye, www.gramevde.com'a üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, Gramevde tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erdirebileceğini kabul eder.

Üye, tüm hakları Gram Yiyecek İçecek A.Ş.’ne ait olan ve www.gramevde.com üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri veya herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

Gramevde herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Gramevde’nin sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.gramevde.com üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Gramevde, kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen üyenin sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir. Gramevde, kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. www.gramevde.com adresi üzerinden yapılan satışlar stokları ile sınırlıdır. Gramevde stoku bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir. Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, söz konusu ürünlerin mutlaka Gramevde’nin stoklarında bulunduğu anlamına gelmez. Üyelerin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz. www.gramevde.com’da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran Gramevde’ye aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla Gramevde hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Gramevde, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Gramevde sorumlu değildir. Gramevde ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Gramevde üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Gramevde’nin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Gramevde kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Üye, üye kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

Gramevde dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

İletişim Bilgileri: 
Gram Yiyecek İçecek A.Ş. 
Adres: Ferahevler Mah. Vatan Cad. Kaymak Sk. No:18 - Sarıyer, İstanbul 34457 
E-mail: info@gramevde.com